Diverse gammel programvare:

Div. program  Opplæringsvideoer GNSS Firmware Gammel programvare

 

Topcon Link:
Program for overføring av data fra forskjellige Topcon instrumenter til PC. Siste versjon er: 8.2
Filen "KOF vectors.xml" legger du på katalogen "Formats" under "TopconLink"-katalogen etter installasjon, så kan du eksportere KOF-vektordata fra Topcon Link.
Program:
Topcon Link v.8.2
Kof vectors
Manual:
Engelsk brukerveiledning

GART 2000:
Målebokprogram for MS-DOS/Win-CE/Win-NT.
Siste versjon er v2.000.
Vi kan også skaffe demoversjon dersom du ikke har lisens,
men ønsker å prøve programmet.
 
GART 2000 Viewer er et hjelpeprogram for PC som kan åpne
GART-prosjekter, eksportere data, innpasse rasterkart m.m.,
men som ikke kan kobles mot GNSS-utstyr.
Ingen lisensbeskyttelse.
Program:
GART 2000 v.2.000
GART 2000 v.2.000 m/Geoidemodell
GART 2000 v.2.000 Totalstasjon
GART 2000 v.2.000 Totalstasjon og Geoidemodell
GART 2000 v.2.000 GIS
GART 2000 v.2.000 til Topcon FC-100
 GART 2000 v.2.000 til Topcon FC-2000
GART 2000 v.2.000 NT
Manualer:
Norsk brukerveiledning (CE/NT)
Norsk brukerveiledning (DOS)
Diverse:
GART Viewer

Psion Workabout med Geodos landmålingsprogram
Programmet er under kontinuerlig utvikling og det kommuniserer med alle typer totalstasjoner, de fleste typer av GPS, håndholdt GPS (Garmin), ekkolodd med mer. Programmet dekker de aller fleste utfordringer man møter ute i felten. Det brukes i dag av kommuner, entreprenører, konsulenter og private oppmålingsfirmaer.
Program:
Oppgrader til siste versjon (NB! må bruke PsiWin)
Oppgrad.opo ett hjelpeprogram for å oppgradere til A
PsiWin 2.3 (program for overføring av data til pc)
GeodosLink (program for overføring av data til pc)
GeodosNT v.2.95
Manualer:
Brukermanual Geodos landmålingsprogram
Brukermanual "RTK måling med Topcon GPS"
Brukermanual "Veistikking med Geodos"
Geodos håndbok på svensk
Installasjonsveiledning "PsiWin 2.3"
Diverse:
Tekniske data Psion Workabout

UniAnalyse:
UniAnalyse er et Windows-program for utjevning og analyse
av RTK-målinger. Leser data fra PenMap, GeoDOS, og GART2000.
 
NB! Info v0.700b1
GART2000-brukere må legge inn nyeste versjon av GART2000.
Geodos brukere: Kontakt oss for å få en geodos-versjon som er
forberedt for eksport til UA0.700b1.
Program:
UniAnalyse v.0.691
UniAnalyse v.0.700b1 NB!
Manual:
Norsk brukerveiledning for UniAnalyse

Geolution GL-Survey:
Målebokprogram for Microport X5/6/7. Siste versjon er 2.5
Program:
GL-Survey 2.5 (Mars-09)
Manualer:
Norsk brukerveiledning  
Engelsk brukerveiledning
Diverse:
Release note 2.5-jan-09

HCOM
Program for dataoverføring mellom PC og Husky FS3.
Program:
HCOM v.1.01
Manual:
Norsk brukerveiledning

SATEL
Engelsk brukerveiledning for radiomodem fra SATEL.
Manual:
Brukerveiledning v.2.7

Copyright © 2023 Blinken AS